İGDAŞ – Argesoft Gaz Açma Yönetim Çözümleri

 

ARGESOFT Gaz Açma Çözümleri aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;

Web randevu Uygulaması

Gaz Açma Yönetim Uygulaması

Mobil Gaz Açma Uygulaması

ERP ile Entegrasyon

 

Amaç ve Kapsam

Bu proje ile amaçlanan “Bordrolu Gaz Açma” işlemlerini dağıtık yapıdan kurtararak merkezi bir sistem üzerinde toplamak, süreçleri tek sistem üzerinden yönetmek, abone memnuniyetini arttırmak.


BORDRO GAZ AÇMA Çözümü ile Randevu Sisteminin SMS, Çağrı Merkezi ve WEB kanallarının tamamından beslenmesiyle, yürütme ve yönetimin merkezi olarak daha yüksek verimlilikle sağlanmaktadır.


Toplanan randevular, uygulamanın yönetim arayüzünde önceden tanımlanmış Bölgeler, Şeflikler, Çalışanlar, Çalışma ve Tatil Günleri, Çalışma Saatleri, İş Tipleri ve Bağlı Zamanlar v.b. pekçok kritere göre ve Adres Karne Sistemindeki talep adreslerine göre dağıtılır, atamaları yapılır.


Ekip Elemanları mobil cihazlar aracılığı ile kendilerine atanan işleri uygulamadaki  kontrol listeleri üzerinden eksiksiz olarak yürütürler. Merkezi uygulama ve mobil uygulama senkronizasyonları aracılığı ile istenilen bilgi ve raporlara her an ulaşılır.

 

Uygulama Özellikleri – Genel

Uygulama tüm Gaz Açma Şeflikleri Yetkili Kullanıcıları (WEB), Saha Ekibi (Mobil) ve Aboneler (WEB, SMS) tarafından kullanılmaktadır.

 

Tüm Randevular Ortak Randevu Havuzunda toplanır.

Abone veya Çağrı Merkezi Yetkilileri Randevu İptalleri gerçekleştirebilmektedir.

Randevular WEB, SMS ve Çağrı merkezinden sorgulanabilir.

Randevular Şeflik bazında Adres Karne Sistemine göre hesaplanarak atanmaktadır.

Randevular SMS ve E-Mail ile Abonelere bildirilmekte, senkronizasyon ile Ekiplerin mobil cihazlarına aktarılmaktadır

Saha Ekip Elemanları talepleri gerçekleştirip veya gerçekleştirememe nedenleri ile talepleri kapatabilir..

 

 

Raporlamalar

Gaz Açma Personeli günlük, aylık, yıllık performans raporu

Şefliklerde yer alan ekip performans raporları, ekiplerin karşılaştırmalı performans analizleri

Bölge ve Şeflikler bazında Randevu talep ve durum raporları, karşılaştırmalı performans raporu

Abone Randevuları durum raporu, açılmama nedenleri analizi

Bölge, Şeflikler, Ekipler bazında gaz açılmama raporu

 

Uygulama Altyapısı, Teknolojisi

Microsoft.NET  Framework ve Microsoft SQL Veri tabanı kullanıldı.


Uygulamanın ana katmanını web servisler oluşturmaktadır. Bu servisler gelen işlem taleplerini karşılamakta ve platform bağımsız olarak işlem yapabilmektedir.


Randevu Talep, Durum Takip Uygulamaları ve Gaz Açma Yönetim Sistemi uygulamaları birer web uygulamasıdır. Bu uygulamalar tarayıcı bağımsız çalışabilmekte, ve web uygulamalarının tek noktadan erişim avantajı bulunmaktadır.


Sms üzerinden entegrasyonu ise windows servisleri tarafından sağlanmaktadır. Gönderilen sms'ler ve abonelerden gelen sms talepleri bu servisler tarafından işlenip, ana katman web servislerine iletilmektedir.


Mobil uygulama ise seçilen cihazın üzerinden bulunan Windows Mobile 6.5 işletim sistemi uygulaması yer almaktadır.


Cihaz açıldığında gaz açma uygulaması açılmakta ve uygulama dışına ilgili şifre girilmeden çıkılamamakta, personel yalnızca mevcut uygulamanın izin verdiği bileşenleri kullanabilmektedir. Uygulama içinden aboneye telefon edilebilmekte, fotoğraf çekilebilmekte, yazıcıya bilgi gönderilebilmektedir.

 

 

 

ARGESOFT GAZ AÇMA YÖNETİM ÇÖZÜMLERİ Ekran Örnekleri