Abone Süreç Yönetimi (İGDAŞ)

 

ABONE SÜREÇLERİNİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLE TAKİP EDİLMESİ VE YÖNETİMİNİN YAPILMASI, BUNLARIN BİLGİ SİSTEMLERİ ÜZERİNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ EPDK’UNUN DA TAVSİYELERİ ARASINDADIR.

 

BU İŞ SÜREÇLERİNİN BELİRLENMİŞ YASAL SÜRELERDE VE DOĞRU OLARAK YAPILMASI ZATEN ABONE MEMNUNİYETİNİN SAĞLANMASINA ODAKLI ÇALIŞMAKTA OLAN TÜM ŞİRKETLERİN BAŞLICA AMACIDIR. BUNA EK OLARAK BU İŞ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN RAPORLARIN ÜRETİLMESİ DE YASAL ZORUNLULUKLAR ARASINDADIR.

 

ARGESOFT ABONE SÜREÇLERİ YÖNETİMİ İLE TÜM SÜREÇLERİNİN TANIMLANMIŞ SÜREÇLERİ İÇİNDE YAPILMASINI TEMİN EDEBİLİR, OLUMSUZLUKLARIN OLMADIĞI RAPORLAR ELDE EDEBİLİRSİNİZ.

 

Amaç ve Kapsam

ARGESOFT Abone Süreçleri Yönetimi Çözümü ile Bireysel Gaz Kullanıcılarının abonelik başvurularından gaz kullanımlarına kadar tüm süreçlerin ve bu alanda sorumluluk sahibi olan müdürlük veya iş birimlerinin, süreçleri kabul edilebilir ve Enerji Piyasası Denetleme Kurulunca belirlenmiş (EPDK) yasal sürelerde gerçekleştirip gerçekleştiremediğinin izlenmesi sağlanmaktadır.

 

Bu sayede hem Müşteri Memnuniyeti sağlamaya yönelik takip ve zamanında gerekleri yapılabilmekte hem de yasal süre aşımları olmadan işlemlerin yürütülmesi sağlanabilmektedir. Bu kriterler bazında başarılı bir karneye sahip olmak, maksimum müşteri memnuniyeti elde etmek Şirket Üst Yönetimlerinin başlıca hedeflerindendir.

 

Uygulamanın Genel Özellikleri

Çözüm içinde Süreç, Müdürlüklerle ilişkilendirme, Süreçlerin Yasal Sürelerinin belirlenmesi, Süreç Sırası tanımlamaları yapılmaktadır.

 

Abonelik başvurusundan Gaz Açmaya kadar tüm süreçler başlama-tamamlanma süreleri bazında takip edilir ve 

 

Adres

Yasal Süreler

İşlemler Arasındaki Süre Farkı,

Tarih

gibi temel kriterler ve daha pekçok  alt kriterler bazında raporlar alınabilmektedir. 

 

Raporlara İlişkin Sorgu Örnekleri

Kadıköy ilçesinde 1 Ocak 2010 ile 31.12.2010 arasında abonelik başlangıçı ile sözleşme tarihi arasında 3 aydan fazla olan abonelerin aylık olarak gösterilmesi.

 

Fatih ilçesinde 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2011 arasında Abonelik Tarihi ile Proje Onay Tarihi arasında 3 ay veya daha fazla zaman geçenlerin senelik olarak gösterilmesi.

 

Mimar Sinan Mahallesinde Servis Kutusu talep tarihi ile Kazı Ruhsatı Onay Tarihi yasal süreleri geçmiş olanların gösterilmesi.

 

Randevu Talep Tarihi ile Randevu Yasal Süresi (7 günü) aşanların ilçeler bazında aylık gösterilmesi.

 

Ve daha pekçok alternatif sorgu yapılabilmektedir.

 

Hazır Raporlar

Abonelik Süreçleri Yönetimi Uygulamasında yer alan raporlar aşağıda belirtilmekte olup, kurumunuza özel raporlar da geliştirilebilir;

 

Gaz Açma Personeli günlük, aylık, yıllık performans raporu

Şefliklerde yer alan ekip performans raporları, ekiplerin karşılaştırmalı performans analizleri

Bölge ve Şeflikler bazında randevu talep ve durum raporları, karşılaştırmalı performans analizleri

Abone Randevuları durum raporu, açılmama nedenleri analizi

Bölge, Şeflikler, Ekipler bazında gaz açılmama analizi

 

Uygulama Altyapısı, Teknolojisi

Microsoft.NET  Framework ve Microsoft SQL Veri tabanı kullanıldı.

 

Uygulamanın ana katmanını web servisler oluşturmaktadır. Bu servisler gelen işlem taleplerini karşılamakta ve platform bağımsız olarak işlem yapabilmektedir.

 

Uygulama Temel Fonksiyonları

Yasal Süreçlerin Tanımlanması

Abonelik Süreçlerinin Tanımlanması

Bina Süreçlerinin Tanımlanması

Süreç Arama

Süreç Raporu

ProAktif Yasal Süre Takibi (CRM Entegre)

Sistem Kullanıcı Tanımları

IP İzinleri (Güvenlik)

Sistem Parametreleri

 

 

Uygulama Ekran Örnekleri

 

ProAktif Yasal Süre Takibi

Abone Süreç Yönetimi- Abone Yaşam Döngüsü Uygulaması ile EPDK denetimine tabi iş süreçlerinin akış sırasında hem yasal hem de hedef süreler içinde gerçekleşmesini izler.

 

Geliştirilmekte olan CRM Entegre modül sayesinde yasal hatta hedef sürelere yaklaşmadan ilgili birimlerin/kişilerin CRM aracılığı ile uyarılması, CRM içinde otomatik aktivitelerin oluşturulması zaman aşım risklerinin ortadan kaldırır.

 

Olumsuz sonuçların raporlanması yerine, zaman aşımları önlenmiş olacak, Müşteri Memnuniyeti her zaman üst düzeyde kalacaktır.